• Date: 21.08.2018, 05:40

mångkulturell skola Kurstyp Universitetskurs Ämne/kursnamn Flerspråkighetsdidaktik och interkulturell pedagogik Vt19 En inkluderande mångkulturell skola Föreläsare PeM Mertaniemi Ritva / Studiepoäng Kursram Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna...